Nu förändrar vi finansbranschen


För några år sedan spåddes lån privatpersoner emellan en lysande framtid. Så kallad peer-to-peer-utlåning skulle äntligen låta småsparare tjäna pengar på samma vis som bankerna. Och finansvärlden skulle förändras till oigenkännlighet.

Riktigt så har det dock inte blivit. För även om det finns ganska många företag som förmedlar den här typen av lån, så har ett antal saker hänt på vägen. Saker som väckt en viss misstänksamhet mot P2P-lån.

Men entreprenören Stefan Willebrand tänker göra något åt den saken. Vi träffar honom på hans kontor i Skövde en regnig oktoberdag för att höra efter hur han ska lyckas där företagare över hela världen har misslyckats.

 

Låt oss börja prata lite om var ni står idag. Kan du berätta?

Absolut. Idag driver Kreditbörsen P2P-utlåning i förhållandevis liten skala. Privatpersoner och företag kan låna ut pengar och tjäna pengar på räntan, men så här långt har vi bara sysslat med relativt små företagslån. Men det är förstås på privatlånemarknaden, och då även de större och mer långsiktiga lånen, siktet är ställt. Det är där volymerna finns.

Kommer det att fungera då? En snabb titt på nätet visar att misstänksamheten är ganska stor idag.

Ja, vi tror förstås på vår affärsmodell. Och det beror helt enkelt på att vi har löst en del problem som branschen har brottats med. Vad gäller anseendet och hur människor uppfattar P2P-lån så finns det onekligen en del att jobba på. Men Kreditbörsen är ett långsiktigt projekt. Med tiden kommer fler och fler att se att vi är in it for the long haul som de säger i USA. Då kommer också tryggheten. Att vissa andra företag har lyckats mindre väl, att det har varit några konkurser och så vidare…det kan vi inte göra så mycket åt. Inte annat än att sköta våra affärer på ett transparent och ansvarsfullt vis.

Du säger att ni löst problem. Kan du utveckla?

Det kanske enskilt viktigaste, åtminstone på längre sikt, är att vi så småningom kommer att ha en fungerande andrahandsmarknad för lån. Den som placerar sina pengar genom oss kommer alltså att kunna komma ur sina placeringar i förtid, så att säga. Det är naturligtvis helt avgörande för att bli ett verkligt alternativ till exempelvis aktier och fonder. Nu är vi inte ensamma om att erbjuda handel med lånepositioner, det finns andra P2P-lånebolag som gör samma sak. Det som skiljer oss från konkurrenterna är att vi har automatiserat processen, så att vi kan hantera stora volymer med bibehållen säkerhet och dokumentation. För ska handeln ske manuellt, då finns det inte en chans att det fungerar i längden. Sedan har vi en del enklare saker, som att våra egna medel och klientmedel aldrig någonsin blandas ihop. Det låter kanske självklart, men Trustbuddy visade att så inte är fallet. Och självklart är vår dokumentation lätt tillgänglig även om vi mot all förmodan skulle gå i konkurs. Allt finns lagrat digitalt och lätt åtkomligt.

Kommer ni att tjäna några pengar?

Frågan är egentligen fel ställd. Frågan är om våra kunder kommer att tjäna några pengar. För det är en absolut nödvändighet. Tjänar inte de pengar, tjänar inte vi pengar. Vi tar en andel av placerarnas vinst innan skatt. Det är allt. Utöver det får vi inte in ett öre. Följaktligen behöver vi ganska stora volymer för att tjäna mycket pengar, vilket i sin tur betyder att vi måste leva upp till investerarnas och spararnas krav och förväntningar.
Och det är viktigt. Hela vår modell bygger på att vi ska ha gemensamma intressen, gemensamma drivkrafter. Bara så kan vi säkerställa att affären är sund för alla inblandade. De här blir inte mindre viktigt med tanke på att vi så här i början lånar ut ganska mycket av våra egna pengar – då vill det förstås till att våra villkor och intressen är desamma som externa investerares villkor. 

Vad har era kunder för förväntningar då?

Förutom allmän rederlighet? Att de får avkastning på sina pengar förstås. Och den avkastningen förväntas ligga någonstans i spannet 12—15 procent, efter vår andel och eventuella kreditförluster. Sedan beskattas vinsten i vanlig ordning.

12—15 procent? Är det verkligen realistiskt?

I dagsläget ligger avkastningen där, så ja, det är realistiskt. Vi når de nivåerna dels beroende på typen av lån vi ger ut idag (för många av våra låntagare ersätter lånen kreditkortsbalanser och liknande) dels på grund av ränta-på-ränta-effekten.
Våra långivare får nämligen sina pengar nästan omedelbart när en faktura betalas – oavsett vilken dag i månaden detta sker. Dagen efter att betalningen kommit till oss finns pengarna på långivarens konto och är redo att återinvesteras. Det gör att ränta-på-ränta-effekten kan utnyttjas till fullo och då blir avkastningen därefter. I framtiden är det förstås möjligt att vi också har lån som ger mindre avkastning, men i så fall handlar det också om lån med lägre risk. Det finns inga principiella hinder för att vi med tiden ska hantera exempelvis bolån. Hela idén med Kreditbörsen är ju att skapa en långsiktigt hållbar och lönsam investeringsmöjlighet – och att ge låntagarna ett bra alternativ till storbankerna.

Hur är det med tryggheten då? Är spararnas pengar säkra hos er?

Alla placeringar innebär ett visst mått av risk, det är inget vi hymlar med. Men med det sagt så är pengarna bra mycket säkrare hos oss än på börsen. Och än större blir skillnaden om man ser till avkastningen. Det här har flera orsaker. En är att Sverige rent generellt är ett ovanligt bra land att bedriva utlåning i. Dels är betalningsmoralen hög, dels har vi ett synnerligen välfungerande system för inkasso. Och Kronofogdemyndigheten är väldigt bra på sitt jobb. Dessutom har vi som driver Kreditbörsen ganska lång erfarenhet av låneverksamhet, fast från egen kassa. Baserat på den och på den testperiod vi nu haft på Kreditbörsen, beräknar vi att vi kommer ha kreditförluster på max två procent. I det stora hela påverkar inte det avkastningen så värst mycket.

Har ni tillstånd för er verksamhet?

Självklart har vi det. Vårt tillstånd från Finansinspektionen reglerar vad vi får och inte får göra och till det kommer de krav Konsumentverket har på marknadsföring och information. Som vi ser på saken är dock regelverket bara en lägstanivå. Vi vill göra rätt för oss och behandla våra kunder väl oavsett om de lånar eller lånar ut pengar. Och att något är lagligt betyder inte i sig att vi lever upp till våra egna krav på oss själva.
Men för kunderna är förstås FI och Konsumentverket viktiga garanter ändå.

Datum: 10/24/2017